פרופ׳ בנימין פולק

פרופסור חבר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחום המחקר שלו הוא פילוסופיה יהודית בעת החדשה.