אלאא חאג' יחיא

דוקטורנטית בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל ובמחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קיימברידג'. היא בעלת תואר ראשון ושני במשפטים, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה מטעם אוניברסיטת תל אביב בהצטיינות יתרה. תחומי המחקר שלה עוסקים במפגש שבין אנתרופולוגיה למשפט, בדגש על שאלות של מודרניות וליברליזם, דת וחילוניות, לאומיות, מגדר וזהות. במטרה להתחקות אחר רכיבי העומק שבעמדות השמאל הציוני ולהבין את הרכיבים של הציונות הליברלית של ישראל ואת דרכי הפעולה שלה, העמידה עבודת התזה שלה במרכזה שני דברי חקיקהחוק השבות וחוק הלאוםואת שאלת השונות הכרוכה בתמיכת אנשי השמאל הציוני בחוק השבות כנגד התנגדותם לחוק הלאום. אלאא ניהלה את מערך הליווי והתמיכה בסטודנטים הערביםפלסטינים בפקולטה למשפטים וערכה גיליונות אחדים של כתב העת עיוני משפט.