מרים עודה

מירושלים.

כאישה ירושלמית פלסטינית, מרים מחפשת שינוי, מסרבת להיות מספר בחברה. מתעניינת בספרות, בחברה ובעתיד הסכסוך הפלסטיני-ישראלי.

לומדת חינוך, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

על התוכנית: "השתתפותי בתוכנית הייתה קפיצת מדרגה איכותית וחשובה בחיי, ועזרה לי להתקדם בחיי האישיים בפרט ובחיי האקדמיים בכלל. התוכנית עזרה לי לראות את המציאות ואת העולם מזוויות שונות ומנקודת מבט רחבה יותר. כמו כן, הנוכחות של משתתפים מקבוצות שונות עזרה להעשיר את התוכנית ואת התוכן שלה".

נושא הפרויקט האישי: "האם לשילוב של ערבים במוסדות ולשוק העבודה הישראלי יש תפקיד בשחיקת הזהות הפלסטינית, או בנטישת הפרויקט הלאומי?"