שימי כהן

מירושלים.

מתעניין באנשים ובדעותיהם ובקשר בין תפיסות עולם ותרבויות. לומד על גבולות ההכרה האנושית ועל הרצון לפעול ולהשפיע, על יכולתנו לעצב את עתידנו ועל החובות החברתיות שלנו. שואף לעורר שיח של הבנה הדדית והגברת ההכרה במורכבות האינדיבידואל.

לומד משפטים וכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.

על התוכנית: "מארגני התוכנית עשו את הבלתי ייאמן וקיבצו צעירים מכל קשת התרבויות בישראל, בעלי השקפות שונות והפוכות בתכלית, ודנו איתם ברעיונות הגדולים ביותר שעיצבו ועודם מעצבים את תרבות המערב כפי שאנו מכירים אותה כיום. כל זה בתוכנית שכולה חוויה חברתית ואנושית מיוחדת. רכשנו כלים ללמוד ולנתח כתבים פילוסופיים והגות בכלל. המפגש עם המגוון האנושי הרחב והאיכותי של משתתפי התוכנית עורר שאלות ושיח ער, ובמהלך התוכנית נרקמו חברויות בלתי שגרתיות. כפועל יוצא מההשתתפות בתוכנית התחלתי להתבונן בתפר שבין תרבויות ובהשפעות העומק של תרבויות שונות זו על זו. בין השאר, אני בוחן אם רעיונות דתיים עודם מעצבים דעות במרחב המחולן, ואיזו השפעה יש לרעיונות שמקורם בראייה לא-דתית של המציאות על אורח החיים של חברות דתיות".

נושא הפרויקט האישי: "תפיסת המוסר האותנטית בחברה החרדית".