ביאן רג'בי

ממזרח ירושלים.

מתעניינת בנושאי מגדר ופמיניזם. התנדבה במסגרות חברתיות שונות העוסקות בקידום זכויות נשים. כאישה פלסטינית תושבת מזרח ירושלים פיתחה התעניינות רבה בשאלה של זכויות נשים בחברות מוחלשות ומדוכאות כמו מזרח ירושלים. עובדת בעמותה המקדמת מיניות בריאה בירושלים. שואפת לפתח את השיח על חינוך מיני בחברה הערבית מפני שהיא רואה בקידום מיניות בריאה דרך לקדם זכויות נשים ושוויון מגדרי.

לומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים.

על התוכנית: "החוויה שלי בתוכנית הייתה משמעותית מאוד. החשיפה להרבה תכנים חדשים אתגרה אותי במובנים רבים, ובאופן מפתיע גרמה לי להיות מחוברת יותר לזהות ולערכים שלי. עם זאת, החוויה שיפרה את היכולת שלי להתעמק בדברים ולהסתכל עליהם במבט אחר״.

נושא המסה האישית: "קידום מיניות בריאה בחברה הערבית".