עמר יצחק

מקיבוץ מזרע

עֹמר מתעניינת מאוד בהשפעת הטכנולוגיה על התודעה, ובמיוחד בשאלות אתיות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה. כמו כן, השאיפה לחיזוק הקשר בין יהודי ארץ ישראל ליהודי התפוצות היא חלק בלתי נפרד מעולמה, כבר משנות נעוריה המוקדמות. היא מאמינה מאוד בכוחה של האומנות לחולל תנועה ושינויים בעולם, ושואפת לפעול בשדה זה בעתיד, במטרה לחבר ולקרב בין אנשים ובין קהילות.

כיום לומדת בתוכנית המשלבת מדעי המוח, בלשנות ומדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.

על התוכנית: "התוכנית ציידה אותי בשפה חדשה לדבר בה ולחשוב דרכה, לענות ולשאול באמצעותה; וכן ביכולת להתבונן באופן רחב וביקורתי יותר על החברה ועל התקופה שאני חיה בהן. המפגש עם אנשים בעלי מגוון רחב של נרטיבים ותפישות עולם, המאתגרים את דרכי ההתנהלות והחשיבה הרגילות, היה (ועודנו, באדוותיו) מרתק ומעשיר במיוחד. התוכנית אפשרה לי להרגיש ו'להבין' חיבור ואמפתיה כנים ועמוקים כלפי אנשים שתפישת עולמם ואורח חייהם שונים משלי".

נושא הפרויקט האישי: "בחינת פעילותה הפרקטית של מדינת ישראל בעיצוב הקשר בינה לבין היהודים החיים בתפוצות"