עמיר איזנמן

תפקיד: חונך

בעשור האחרון עסק בחינוך בלתי פורמלי בשורה של מסגרות, בתפקידי הדרכה, פיתוח תוכן והכשרות, עבור מגוון גילאים – נוער, מחנכים בוגרים וסטודנטים לחינוך. מתוך כך הגיע ללמד במכללת אורנים, שם מעביר קורס שנתי בתכנית המצטיינים להוראה, וחבר בסגל החוג לחינוך. מזה חמש שנים הוא חבר במרכז החינוכי פרדס, הפועל בזירת החינוך הערכי ברחבי הארץ, ושותף לצוות הכשרות המחנכים שלו. הקורסים שהוא מעביר עוסקים בעיצוב השקפת עולם חינוכית ובפיתוח החיבורים הרצויים בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי, בדגש על חינוך הומניסטי, פוליטי וביקורתי. במקביל השלים תואר ראשון ושני בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חיפה. את התזה לתואר השני הקדיש לתנועה הציונית האמריקנית, במטרה להכיר לעומק את הלאומיות היהודית שמחוץ למרחב הארצישראלי, ומתוך רצון ללמוד על הציונות כתנועת מיעוט בחברת רוב לא-יהודית. תחום העניין המחקרי העיקרי שלו הוא "לאומיות של תפוצות", בעיקר בשדה ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של יהדות ארצות הברית.