לאן מועדות פניה של החברה בישראל ומה מקומן של שאלות גדולות על צדק חברתי, פופוליזם, גלובליזציה ולאומיות בעיצובה? מדוע הדת נמצאת במגמת עלייה עולמית ומה גורלו של החילון? כיצד משפיעות הכלכלה העכשווית והטכנולוגיות החדשות על זהות אישית, יחסים בינאישיים וחיי היום-יום? מה מקומן של התרבות והאמנות בחיי הפרט והציבור?

תוכנית "מסעות דעת" תעסוק בהרחבה בשאלות כגון אלה ובחיבור שלהן לנושאים של אחריות הפרט והקבוצה בעולם ובחברה, בהווה ובעתיד. הלימודים יכללו סמינרים, תרגולים, סיורים וסדנאות כתיבה, תנועה ויצירה, ויוקצה מקום נכבד לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים. במהלך התוכנית ובשנה שלאחריה יפַתחו המשתתפים פרויקטים אישיים של מחקר ועשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית. תוכנית הלימודים וחומרי הקריאה יהיו כולם בעברית.