שמעון רפאלי

מירושלים.

בוגר ישיבה מהמגזר החרדי. מתוך הדילוג שבין חברה שמרנית לחברה הישראלית הכללית, התפתח אצל שמעון דיאלוג פנימי שמאפשר לו להבין את מורכבות החברה הישראלית על כל גווניה. מתוך יכולת הבנה זו, הוא שואף להשפיע על כלל החברה הישראלית ולפעול לרווחת הכלל וללכידות חברתית.

לומד כיום לתואר ראשון ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה במסגרת תוכנית "פרד"ס וביטחון" המייעדת את בוגריה לשירות ביטחון.

על התוכנית: "קיבלתי בתוכנית כלים להבנת דעות שונות מאלה שלי במובן העמוק. למדתי כיצד ה'אבולוציה' של החשיבה אצל בני האדם משפיעה על התנהגותם. בתוכנית התבהרו לי שאלות של צדק חברתי, גזענות, קולוניאליזם, כלכלה, חירות, לאומיות, סדר, טכנולוגיות חדשות וזהות אישית, וכיום אני בוחן את הסוגיות האלה מנקודת מבט ביקורתית יותר ומכילה יותר. התוכנית הקנתה לי משקפיים מיוחדים להביט דרכם על המציאות המורכבת, ומתוך כך לדעת כיצד להשפיע בסביבה הטרוגנית".

הפרויקט האישי: "הדת כמפתח לשלום".