על אודות

"מסעות דעת" היא תוכנית מנהיגות אינטלקטואלית ייחודית ללימודים בתחומי הרוח והחברה, המתקיימת במכון ון ליר בירושלים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ועם אוניברסיטת תל אביב. התוכנית מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של סטודנטיות וסטודנטים כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק רעיוניות ופילוסופיות בהקשר של בעיות השעה בארץ ובעולם, ולחבר בין שאלות אלו ובין המציאות החברתית והפוליטית.

התוכנית מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה, העומדים להתחיל את לימודיהם לתואר הראשון בכל תחומי הידע. עמיתי התוכנית מגיעים מכל גוני האוכלוסייה בישראל: יהודים וערבים, דתיים, מסורתיים וחילונים, מהמרכז ומהפריפריה. התוכנית מעודדת חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית, ובזכות ההרכב החברתי הרבגוני שלה היא מקדמת נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות.

בתוכנית מלמדים בכירי המרצים, בהם פרופ' שי לביא, פרופ' ניסים מזרחי, ד"ר יוכי פישר, ד"ר ראיף זריק, פרופ' ימימה בןמנחם, פרופ' עילית פרבר, פרופ' בנימין פולק, פרופ' דני פילק, ד"ר עפרי אילני, ד"ר רונית עירשי, ואחרים.

תוכנית הלימודים כוללת סמינרים, הרצאות ותרגולים, לצד סיורים, סדנאות כתיבה ויצירה, אירועי תרבות ופעילויות חברתיות. מקום נכבד מוקצה בה לדיונים ולהעשרה הדדית של המשתתפים.

להיבט החברתי יש חלק מרכזי בתוכנית: העמיתים מבלים יחדיו חמישה שבועות רצופים ואינטנסיביים, שבמהלכם הם גם מתגוררים יחד. החיים המשותפים תורמים לגיבוש הקבוצה וליצירת חוויה חברתית חדפעמית, וגם מעצימים את החוויה האינטלקטואליתבזכות המפגש הבלתי אמצעי עם מגוון דעות, ובזכות הדיונים הערים שמתחילים בכיתת הלימוד ונמשכים ביתר שאת במתחם המגורים.

מסע אישי: במהלך התוכנית ובשנה שאחריה העמיתים מפתחים פרויקטים אישיים של מחקר ושל עשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית ושל מנחים הנבחרים לפי נושא הפרויקט.

בשנת 2023 יתקיימו שני מחזורים מקבילים של התוכנית: האחד בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים, והשני בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. התוכנית מורכבת מלימודי קיץ שיתקיימו במשך חמישה שבועות רצופים בתאריכים 6.8.2023–7.9.2023, וממפגשי המשך שיתקיימו אחת לחודש עד ליוני 2024.

עמיתי התוכנית יזכו במלגת לימודים באוניברסיטה בסכום של 5,000 ש"ח. כמו כן, העמיתים יקבלו עד 4 נ"ז, בכפוף למילוי כל מטלות התוכנית. בתקופת לימודי הקיץ העמיתים יתגוררו יחד במתחם ייעודי בירושלים. ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום.

להגשת המועמדות יש לשלוח את המסמכים שלהלן, בקובץ Word אחד:

  • עמוד פותח ובו שמך ותמונת פנים שלך.
  • קורות חיים ופרטי התקשרות.
  • מסמך המספר על עצמך ועל תחומי העניין שלך, והמפרט מדוע ברצונך להשתתף בתוכנית (עד 700 מילה).
  • פירוט החוגים שנרשמת אליהם ואישור הרשמה לשנה"ל תשפ"ג.

את הקובץ ובו המסמכים הנדרשים יש לשלוח לדוא"ל journeys@vanleer.org.il עד לתאריך 27.5.2023.

תהליך המיון עשוי לכלול ריאיון אישי.