על אודות

"מסעות דעת" היא תוכנית ייחודית ללימודי העשרה אינטלקטואלית בתחומי מדעי הרוח והחברה המתקיימת במכון ון ליר בירושלים בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים. התוכנית מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של צעירות וצעירים, כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק אינטלקטואליות, מתוך התייחסות מתמדת לבעיות השעה בארץ ובעולם ולקשרים בין רעיונות עומק אלה לבין המציאות החברתית והפוליטית העכשווית.

בשנת 2021/2 תיועד התוכנית לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירים וצעירות בקיץ שלפני תחילת לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים, בכל תחומי הידע, אשר הם בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה.

עמיתי התוכנית מגיעים מכל גוני האוכלוסייה בישראל: יהודים וערבים, דתיים ושאינם דתיים, מהמרכז ומהפריפריה, כאלה שחושבים ללמוד מדעי הרוח לצד מי שמתכוונים ללמוד תחומים אחרים.

בתוכנית מלמדים בכירי המרצים, בהם פרופ' שי לביא, פרופ' ניסים מזרחי, ד"ר יוכי פישר ד"ר ראיף זריק, פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר, עפרי אילני, ד"ר רונית עיר-שי, ד"ר מירי רוזמרין, ועוד.

הלימודים כוללים סמינרים, תרגולים, סיורים וסדנאות כתיבה ויצירה, ומוקדש בהם מקום נכבד לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים.

התכנים בתוכנית מאתגרים, מחייבים חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית, ולצד ההרכב החברתי הרב-גוני של עמיתי התוכנית, מיועדים לקדם נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות.

ההיבט החברתי מהווה חלק מרכזי בתוכנית: העמיתים מבלים יחדיו שמונה שבועות רצופים ואינטנסיביים, שבמהלכם הם גם מתגוררים יחדיו. החיים המשותפים תורמים משמעותית הן לגיבוש וליצירת חוויה חברתית חד-פעמית, והן להעצמת החוויה האינטלקטואלית, הודות למפגש הבלתי אמצעי עם מגוון הדעות ולדיונים הערים שמתחילים בכיתת הלימוד ונמשכים ביתר שאת בדירות.

מסע אישי: במהלך התוכנית ובשנה שלאחריה מפתחים העמיתים פרויקטים אישיים של מחקר ועשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית ושל מנחים הנבחרים בהתאם לתכניו של כל פרויקט.

התוכנית מורכבת מתוכנית קיץ שתתקיים במשך חמישה שבועות רצופים מהלך החודשים יולי-אוגוסט 2021 וממפגשי המשך אחת לחודש לאורך השנה  עד ליוני 2022.

עמיתי התכנית יזכו במלגת לימודים באוניברסיטה העברית בסכום של 5,000 ₪. כן יהיו העמיתים זכאים ל- 2 נ"ז בכפוף למילוי כל מטלות התכנית. בתקופת לימודי הקיץ העמיתים יתגוררו יחד במתחם ייעודי במעונות האוניברסיטה. 

לשם הגשת מועמדות לתוכנית יש לשלוח:

  • קורות חיים ופרטי התקשרות
  • פירוט החוגים שנרשמת אליהם ואישור הרשמה לשנה"ל תשפ"ב.
  • מסמך המספר על עצמך ועל תחומי העניין שלך, והמפרט מדוע ברצונך להשתתף בתוכנית (עד 700 מילה(
  • תמונת פנים.

את המסמכים יש לשלוח למיילjourneys@vanleer.org.il עד לתאריך 25.4.2021.

בחלק מהמקרים תהליך המיון יכלול גם ריאיון אישי.