תוכנית "מסעות דעת" במכון ון ליר בירושלים היא תוכנית ייחודית ללימודי העשרה אינטלקטואלית בתחומי מדעי הרוח והחברה. התוכנית מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של צעירים, כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק אינטלקטואליות, מתוך התייחסות מתמדת לבעיות השעה בארץ ובעולם ולקשרים בין רעיונות עומק אלה לבין המציאות החברתית והפוליטית העכשווית.

התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירים וצעירות בקיץ שלפני תחילת לימודיהם האקדמיים, אשר הם בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה.

עמיתי התוכנית מגיעים מכל גוני האוכלוסייה בישראל: יהודים וערבים, דתיים ושאינם דתיים, מהמרכז ומהפריפריה, כאלה שחושבים ללמוד מדעי הרוח לצד מי שמתכוונים ללמוד תחומים אחרים.

בתוכנית מלמדים בכירי המרצים, בהם פרופ' רות גביזון, פרופ' שי לביא, פרופ' ניסים מזרחי, ד"ר יוכי פישר צרד"ר ראיף זריק, הסופר פרופ' א"ב יהושע, פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר, עפרי אילני, ד"ר רונית עיר-שי וד"ר מירי רוזמרין.

הלימודים כוללים סמינרים, תרגולים, סיורים וסדנאות כתיבה ויצירה, ומוקדש בהם מקום נכבד לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים.

התכנים בתוכנית מאתגרים, מחייבים חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית, ולצד ההרכב החברתי הרב-גוני של עמיתי התוכנית, מיועדים לקדם נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות.

ההיבט החברתי מהווה חלק מרכזי בתוכנית: העמיתים מבלים יחדיו שמונה שבועות רצופים ואינטנסיביים, שבמהלכם הם גם מתגוררים יחדיו בדירות משותפות בבניין אחד (דירות נפרדות לבנים ולבנות). החיים המשותפים תורמים משמעותית הן לגיבוש וליצירת חוויה חברתית חד-פעמית, והן להעצמת החוויה האינטלקטואלית, הודות למפגש הבלתי אמצעי עם מגוון הדעות ולדיונים הערים שמתחילים בכיתת הלימוד ונמשכים ביתר שאת בדירות.

מסע אישי: במהלך התוכנית ובשנה שלאחריה מפתחים העמיתים פרויקטים אישיים של מחקר ועשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית ושל מנחים הנבחרים בהתאם לתכניו של כל פרויקט.

התוכנית מורכבת מתוכנית קיץ, שתתקיים בתאריכים 28.6.2020–6.8.2020, במשך חמישה ימים בשבוע, משעות הבוקר ועד לשעות הערב; וממפגשי המשך אחת לחודש לאורך השנה  עד ליוני 2021.

ההשתתפות בתוכנית היא ללא עלות; עמיתי התוכנית זכאים למגורים בתקופת ששת השבועות של תוכנית הקיץ ולמלגת מחיה.

לשם הגשת מועמדות לתוכנית יש לשלוח:

•קורות חיים ופרטי התקשרות, כולל פירוט התוכניות הנוכחיות שלך לשנת הלימודים תשפ"א

•מסמך המספר על עצמך, תחומי העניין שלך ומדוע ברצונך להשתתף בתוכנית (עד 700 מילה)

•תעודת בגרות או גיליון הערכה אחרון מבית הספר התיכון שבו למדת

•תמונת פספורט.

את המסמכים יש לשלוח למייל journeys@vanleer.org.il עד לתאריך 20.3.2020.

בחלק מהמקרים תהליך המיון יכלול גם ריאיון אישי.

 

לקול הקורא נא לחצו כאן