יוסף חיים כהן

מקריית ספר, מודיעין עילית. מתגורר כיום בירושלים.

בוגר ישיבה מהמגזר החרדי. נע כיום בתפר שבין דת וחילון, מתעניין בהבנת הזהות היהודית והמערבית בראייה פילוסופית, היסטורית ותיאולוגית מתוך שאיפה להשלמת הפערים ביניהם, רעיונית וחברתית.

על התוכנית: "הידע האינטלקטואלי והחברתי שרכשתי היה עבורי מעורר עניין באופן יוצא מן הכלל, ואני חושב שהשילוב בין תחומי הידע העמוקים והשילוב החברתי הלא מובן מאליו היו משמעותיים ואפקטיביים מאוד. אני מרגיש שמכלול הדברים שהיו בתוכנית, כולל ידע, העמקה והשילוב החברתי הלא מובן מאליו, מלווים אותי בחיי האישיים ובהתבוננות חדשה ומאתגרת על החיים והעולם. בנוסף, התוכנית הביאה אותי לחשוב על האפשרות של צמצום פערים בחברה בישראל ועל יצירת פעילות אקטיבית שתקדם שינוי יעיל המגיע מתוך החברה לגווניה ולא רק מתוך מלחמות פוליטיות ואידיאולוגיות גרידא. מחשבות אלו לא היו לי מובנות מאליהן והמצב החדש, שבו אני מסתכל על דברים באופן שונה מזה שהורגלתי בו במשך שנים, הוא עבורי אתגר יעיל ומשמח כאחד".

נושא הפרויקט האישי: "האם יש ניגוד בין חרדיות למזרחיות?"