זר וקנין

משלומי. מתגוררת כיום בירושלים.

חינוך היה ועודנו כל עולמה של זר, והעיסוק העיקרי שלה בשנים האחרונות נסוב סביב לימוד אינטלקטואלי ולימוד בית מדרשי, בעיקר מתוך ארון הספרים היהודי. שאיפותיה לעתיד הן להרבות טוב בעולם, לחבר בין העולם המשפטיחקיקתי לעולם המעשי, לשמש קול עבור מי שאינו יכול, ולעסוק בצמצום הפערים החברתיים וביצירת שוויון הזדמנויות.

לומדת כיום משפטים ועבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומנחה ב"עמיתי ברונפמן".

על התוכנית: "חודשיים של ריחוף בין מפגש עם טקסטים, הוגים, מרצים, צוות, חברי קבוצה שהופכים לבית, וירושלים אחת. מתנה אדירה שכולה ניתוק מוחלט. מרחב זמן המוקדש להתמסרות ללמידה לעומק, שאילת שאלות, קריאה, סקרנות ומפגש. מסע לעולמות תוכן ומחשבה מופשטים, התבוננות ברבדים השונים של המציאות. מסע שמעוגן במציאות ישראלית מורכבת ובחיים הממשיים שלנו".

נושא הפרויקט האישי: "מערכות יחסים זוגיות בין יהודים/ות לערביות/ם".