הארי (נהוראי) אברגיל

מירושלים

תלמיד ישיבה בעבר ושומר מצוות בדרכו בהווה. מתעניין בפילוסופיה, בתיאולוגיה ובדיפלומטיה. שאיפותיו בעתיד לפעול למען מיתון השיח הפניםישראלי, ולהשתתף בניהול יחסי החוץ של ישראל עם אחת ממדינות ערב.

כיום לומד יחסים בינלאומיים ולימודי המזרח התיכון באוניברסיטה הפתוחה.

על התוכנית: "קיבלתי בתוכנית כלים שמאפשרים לי לבחון במבט מפוכח את ההווה ואת ההיסטוריה, מתוך שאיפה להתבסס על מקסימום חתירה לעובדות. העמיתים בתוכנית סייעו לי להבין את הנחיצות בבסיס לשיח הטרוגני וענייני. נחשפתי לא רק לתפיסותיהם של עמיתיי אלא גם להווי חייהם. בסופה של התוכנית, שהייתה הפעם קצרה מהרגיל, הפן הצפוןאפריקאי בזהותי קיבל מקום מכובד יותר מבעבר".

נושא הפרויקט האישי: "הקורלציה בין תרומה לאזרחות בחברה הישראלית"