דוד

מבני ברק. מתגורר כיום בירושלים.

דוד הוא תלמיד ישיבה מהמגזר החרדיחסידי. מתעניין באדם וברוחו, בשירה וספרות, בפילוסופיה ובפסיכולוגיה. שואף לשלום בין אדם לעצמו, בין אדם לאדם ובין עם לעם באמצעות עשייה חינוכית, חברתית ואינטלקטואלית.

דוד לומד כיום פסיכולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה.

על התוכנית: "התוכנית העניקה לי חוויה אינטלקטואלית וחברתית חדפעמית. שאלות חברתיות זכו לטיפול יסודי, עדין ועמוק וגרמו לחשיפת מורכבותה של המציאות הציבורית וההתרחשויות במרחב סביבנו. עסקנו ודנו בשאלות רלוונטיות דוגמת הסכסוך הישראליפלסטיני, מרכיביו וההיסטוריה שלו, הליכי חילון היסטוריים והשלכותיהם המוסריות ואתגרי העולם הטכנולוגי למול העולם האנושי. השיח שהתפתח עם מרצים, עמיתים ועמיתות, בהרצאות ובארוחות הצהריים, בדשאים ובדירות, האיר לי ערוצי מחשבה בהירים ומסקרנים והביא תובנות חדשות לחיי".

נושא הפרויקט האישי: "על החינוך לרוח".