א (ביקש להישאר בעילום שם)

מירושלים, לומד בישיבה.

מתעניין בספרות, בפילוסופיה, באמנות ובהיסטוריה. אוהב ללמוד גמרא. שואף להעמיק ולהרחיב את הידע בכל תחומי הדעת. לומד מתמטיקה ופילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה. מתחיל בקרוב לימודים לרבנות במקביל ללימוד ש"ס ופוסקים בישיבה.

על התוכנית: "ציפיותיי מהתוכנית היו לשמוע דעות ואנשים שלא נחשפתי אליהם מספיק עד היום; להשמיע את תובנותיי בנוגע לעולם שממנו באתי, וללמוד עוד מכל אדם שאפגוש במהלך התוכנית. התוכנית ענתה על ציפיותיי אלו באופן מלא ללא ספק. כל אחת ממשאלות הלב הללו התקיימה, כמעט כולן במידה משמעותית. התוכנית חיזקה אצלי ביטחון עצמי ומיומנויות חברתיות, עזרה להבין יותר את מטרותיי ולחדד את סולם הערכים שלי".

נושא הפרויקט האישי: "מחויבות לשמירת מצוות מול ערך החירות, שבת כמקרה בוחן"