"מסעות דעת" היא תוכנית מנהיגות אינטלקטואלית ייחודית ללימודים בתחומי הרוח והחברה, המתקיימת במכון ון ליר בירושלים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ועם אוניברסיטת תל אביב. התוכנית מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של סטודנטיות וסטודנטים כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק רעיוניות ופילוסופיות בהקשר של בעיות השעה בארץ ובעולם, ולחבר בין שאלות אלו ובין המציאות החברתית והפוליטית. התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירות וצעירים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה מכל גוני החברה בישראל, העומדים להתחיל את לימודיהם לתואר הראשון בכל תחומי הידע. התוכנית מעודדת חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית, ובזכות ההרכב החברתי הרבגוני שלה היא מקדמת נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות. התוכנית מורכבת מלימודי קיץ המתקיימים במשך חמישה שבועות רצופים בחודשים יולי–אוגוסט, וממפגשי המשך המתקיימים אחת לחודש עד ליוני בשנה העוקבת.